Xin vui lòng để lại lời nhắn, đội ngũ của Korihome sẽ liên hệ lại với bạn

Lọc sản phẩm

Khoảng giá

Từ 0 đến 50,000,000

Hydrogen-Alkaline

Lõi Hydrogen Alkaline

GNY: 1.180.000đ

Màng RO-80GPD

Màng RO-80GPD

GNY: 1.070.000đ

Mineral

Lõi đá khoáng (Mineral)

GNY: 340.000đ

Nano-Silver

Lõi Nano Silver

GNY: 440.000đ

Post-Carbon

Lõi lọc Post Carbon

GNY: 300.000đ

Pre-Carbon

Lõi lọc Pre-Carbon/Carbon Block

GNY: 255.000đ

Sediment

Lõi lọc Sediment

GNY: 226.000đ