TẦM NHÌN SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Tầm nhìn:

“Một công ty toàn cầu, hàng đầu trong việc tạo ra các giá trị khác biệt trong lĩnh vực kinh doanh”

2. Sứ mệnh: “Tạo ra những giá trị khác biệt đóng góp cho cuộc sống hạnh phúc hơn của mọi người trên hành tinh xanh tươi đẹp”
Hạnh phúc luôn là giá trị cuối cùng mỗi người muốn hướng đến
  • Ta có thể cảm thấy Hạnh phúc vì một điều từ rất xưa, mà khi đó ta không cảm nhận thấy thế. Ngày hôm nay ta có thể đang cảm thấy Hạnh phúc vì một điều gì đó nhưng ngày mai ta lại không còn cảm thấy thế. Có những thứ mang đến Hạnh phúc có vẻ vĩnh cửu nhưng cũng có những thứ rất ngắn ngủi. Hạnh phúc là một giá trị thực sự khó đong đếm !
  • Hạnh phúc bản thân nó có thể không thay đổi nhưng nhu cầu có thể thay đổi, cách cảm nhận Hạnh phúc cũng có thể thay đổi. Mọi người đều cần Những giá trị mới hay cách cảm nhận mới trong một thế giới luôn thay đổi tốt hơn.
  • Tạo ra “Giá trị khác biệt” để “Làm mọi người hạnh phúc hơn”  là một Sứ Mệnh vĩnh cửu.
3. Giá trị cốt lõi:

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Chúng tôi không thể tìm thấy sản phẩm như lựa chọn.