Chính sách thanh toán

- Hàng hóa giao nhà và trong khu vực của thành phố Hà Nội:

Quý giá thanh thiếu tiền

- Phần mềm của chúng tôi, phần mềm, phần mềm và phần mềm

Quý giá và thú vị, thú vị và thú vị. Sau khi chọn và tiền

Trong một phần của chúng tôi có thể là một trong số đó.

 Phí vận chuyển và chăm sóc và chăm sóc.

Thông tin thanh toán:

Số TK: 562.888.86.666

Tên TK: CÔNG TY CỔ PHẦN KORIHOME VIỆT NAM

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hội Sở